TV Archív

Pre označenie obsahového deskriptora a vekovej vhodnosti platí piktogram uvedený pri popise programu v TV archíve.