Projekt „Škola žurnalistiky“

Projekt „Škola žurnalistiky“

 Redakcia národnostného vysielania Rádia Patria (NEV), štúdio Košice, v týchto dňoch finišuje s projektom Škola žurnalistiky. Cieľom projektu bolo posilniť zručnosti menšín v pravdivom informovaní o živote menšín a v komunikácii s médiami a tým zlepšiť spolunažívanie a vzájomnú toleranciu v spoločnosti. V rámci projektu bolo zaškolených celkom 19 záujemcov z radov menšín, z ktorých jedna účastníčka vzdelávania prešla od 1. februára do interného stavu a zvyšných 18 spolupracuje s redakciou externe. Účastníci absolvovali celkom 8 dní tréningov, dostali základy práce v médiách, absolvovali hlasové tréningy, komunikačný tréning, základy práce so zvukom a tiež viacero stretnutí s osobnosťami predovšetkým z rómskych komunít. Súčasťou vzdelávania boli aj jazykové tréningy s dôrazom na jazyk rómsky, kdeže práve z rómskej menšiny bolo aj najviac účastníkov školy žurnalistiky (12). Štyria účastníci absolvovali krátke stáže v redakcii

  V rámci projektu bola tiež vydaná publikácia Menšiny vo vysielaní RTVS, ktorá mapuje aktuálnu situáciu vo vysielaní pre menšiny (s dôrazom na menšiny v portfóliu redakcie národnostného vysielania v Košiciach, čo sú menšiny česká, rusínska, rómska, nemecká, poľská a ukrajinská). V závere marca organizuje redakcia NEV aj stretnutia so zástupcami jednotlivých menšín, ktorých zámerom je ujasniť si úlohy verejnoprávneho vysielateľa (RTVS) pri napĺňaní medzinárodných dohôd zameraných na ochranu práv národnostných menšín, s dôrazom na napĺňanie práva na informácie v materinskom jazyku.

 Menšiny dlhodobo zápasia s nedostatkom žurnalistov, ktorí by spĺňali podmienky profesionálnej práce, t.j. ovládali základy žurnalistiky, svoj materinský jazyk v spisovnej forme a súčasne spisovný slovenský jazyk. Úroveň ovládania spisovného menšinového jazyka (predovšetkým u Rómov a Rusínov) je spojená s úrovňou národnostného školstva resp. jeho neexistenciou. Projektom sa RTVS usilovala pomôcť týmto menšinám v skvalitnení vysielania v menšinových jazykoch a podporiť ich etnickú i občiansku identifikáciu. Ako prínos projektu vnímame, že sa doň zapojili predovšetkým mladí ľudia, hlavne vysokoškolskí študenti, ktorí perspektívne dokážu nadobudnuté vedomosti ďalej rozvíjať v prospech svojich menšinových komunít.

 Národnostné vysielanie v rámci  RTVS si tento rok pripomína 90 rokov svojho vzniku. 16. decembra 1928 v Košiciach sa začalo pravidelné vysielanie pre maďarských poslucháčov, 11. februára. 1929 to bolo nemecké vysielanie, od 9. Februára 1930 Košice vysielali aj pre Rusínov – od novembra 1934 na dennej báze (od roku 1945 ukrajinské), a koncom roka 2017 si pripomenuli 25. výročie začiatku vysielania aj menšiny rómska, poľská a česká.  Projekt realizovala RTVS s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2017.

Spracovala: PhDr. Kristína Mojžišová, PhD.

Šéfredaktorka redakcie národnostného vysielania Rádia patria, štúdio Košice, koordinátorka projektu

logo-uvsr.png


RTVS bok vacsie PAN206.jpg

Živé vysielanie ??:??

Televízia