Škola žurnalistiky – Posilnenie hlasu Rómov vo verejnom priestore

Škola žurnalistiky – Posilnenie hlasu Rómov vo verejnom priestore

RTVS v týchto dňoch vydáva publikáciu Učebnica rómskeho jazyka pre novinárov, ktorá je prvou svojho druhu v Európe. Učebnica má vytvoriť podmienky na skvalitňovanie vysielania v rómskom jazyku. Vysielanie pre rómsku národnostnú menšinu sa vo vtedajšom Slovenskom rozhlase začalo v roku 1992, ale využívanie rómskeho jazyka tak, ako je to typické pre ostatné menšiny, zostávalo po celé obdobie problematické, keďže oficiálne neexistovala jeho spisovná podoba. Ani po štandardizácii v roku 2008 sa situácia nezlepšila a znalosť spisovnej normy nie je dodnes dostatočne rozšírená. Otázka vzdelávania spolupracovníkov Redakcie národnostného vysielania Rádia Patria a zvyšovanie ich kompetencií v oblasti jazykových zručností sa preto stala kľúčovou pri skvalitňovaní národnostného vysielania pre Rómov. Toto úsilie podporuje aj spomínaná Učebnica rómskeho jazyka pre novinárov. Na jej tvorbe sa podieľali riaditeľka Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Rimavskej Sobote a učiteľka rómskeho jazyka Gabriela Radičová, tlmočníčka a prekladateľka z rómskeho a do rómskeho jazyka Erika Godlová a šéfredaktorka Redakcie národnostného vysielania Rádia Patria v košickom štúdiu RTVS Kristína Mojžišová. „Je cenné, že táto učebnica vznikla na pôde RTVS, ktorý má vo verejnom priestore silné postavenie a predpoklady rozvíjať žurnalistiku v rómskom jazyku na vysokej úrovni," poznamenala Kristína Mojžišová.

Publikácia vychádza v rámci projektu Škola žurnalistiky - Posilnenie hlasu Rómov vo verejnom priestore. Projekt sa od júla 2018 do marca 2019 zameriaval na posilnenie zručnosti Rómov v pravdivom informovaní o živote menšiny a v komunikácii s médiami, a tým o zlepšenie spolunažívania a vzájomnej tolerancie v spoločnosti. Realizovala ho Redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice, s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Počas trvania projektu sa vyškolili tri desiatky prevažne mladých ľudí z radov Rómov, ktorí prejavili záujem pracovať pre RTVS. Z nich aktuálne deväť, ktorí zároveň dostali potrebnú techniku, aktívne spolupracuje na rómskom vysielaní v rozhlase a v televízii.

V rámci spomínaného projektu RTVS vydala aj ďalšiu publikáciu - Rómovia vo vysielaní RTVS. Približuje nielen vývoj, akým toto vysielanie prechádza, ale aj to, ako sa práve takýmto spôsobom darí zladiť požiadavku budovania identity menšiny a súčasne podporovať jej integráciu. Vďaka doterajším projektom Škola žurnalistiky sa navýšil rozsah vysielania pre Rómov v roku 2019 na viac ako dvojnásobok v porovnaní s rokom 2015.

Na projekt získala RTVS z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 31.500 eur a viac ako 4000 eur investovala z vlastných zdrojov.

Živé vysielanie ??:??

Televízia