V košickom štúdiu RTVS vzniká Rómska rozhlasová dramatická družina

V košickom štúdiu RTVS vzniká Rómska rozhlasová dramatická družina

Redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio RTVS Košice, spustila v piatok 9. augusta projekt Amare hangi (Naše hlasy) - Rómska rozhlasová dramatická družina. Ide o prvý projekt tohto typu realizovaný verejnoprávnym vysielateľom v Európe. V rámci neho sa vyškolí skupina mladých ľudí, ktorí sa budú podieľať na tvorbe literárnych relácií pre rómske vysielanie Redakcie národnostného vysielania Rádia Patria.

Počas prvého trojdňového workshopu (9. - 11.8.) sa naučia pracovať s mikrofónom a dramatickým textom. Tí najúspešnejší budú pokračovať vo vzdelávaní a jedným z ich výstupov bude nahrávka vybraného dramatického textu rómskeho autora.

Projekt podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín 12.000 eurami.

Redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio RTVS Košice, už 27 rokov zastrešuje okrem iných aj rómske národnostné vysielanie. V posledných rokoch sa radikálne zvýšil objem a rozsah pripravovaných relácií, a to tak spravodajských ako i publicistických.

Živé vysielanie ??:??

Televízia