Michal Havran sa pozrie na nenaplnené požiadavky VPN

Michal Havran sa pozrie na nenaplnené požiadavky VPN

Žijeme v spravodlivejšej spoločnosti? Ako fungujú súdy a polícia? Máme rovnosť šancí pri výbere vzdelania a povolania? Ako sa napĺňa naše právo na kvalitné životné prostredie? Tieto otázky vyvstávajú z požiadaviek Verejnosti proti násiliu, naformulovaných v novembri 1989. Moderátor Michal Havran sa počas piatich večerov pozrie na to, ako sa ich podarilo naplniť za 30 rokov od Nežnej revolúcie.

Prvá diskusia na tému transformácia ekonomického systému začína v utorok 22. októbra o 22:25 na Dvojke. O tom, či ide o úspech, alebo, naopak, o stagnáciu budú diskutovať ekonóm Vladimír Vaňo, ekonóm Michal Polák, sociológ Roman Džambazovič a ekonomický analytik Michal Lehuta.

Večera s Havranom, vysielanie 22.10.Vladimír Vaňo, Michal Polák, Roman Džambazovič a Michal Lehuta, Foto Milan Krupčík RTVS2.jpg

„Keď sme zostavovali dramaturgiu celého cyklu, povedali sme si, že 30. výročie je tým správnym momentom, aby sme sa na celé to obdobie pozreli výnimočným spôsobom. Nechceli sme spraviť spomienkovú alebo historicko-pedagogickú reláciu, ale kritickú reflexiu vývoja spoločnosti za 30 rokov. Takže sme sa bližšie pozreli na tie politické a občianske požiadavky, zverejnené v novembri 1989 Verejnosťou proti násiliu na Slovensku a Občianskym fórom v Čechách, ktoré sú dodnes problematické v ich realizácii," vysvetlil Michal Havran. Tými sú napríklad právo na sociálnu dôstojnosť, právny štát či právo na kvalitné životné prostredie.

Za okrúhle stoly sa vždy posadil aktér Nežnej revolúcie, český hosť, predstaviteľ mladšej generácie a odborník na konkrétnu problematiku. „Musím povedať, že to fungovalo, lebo účastníci Novembra 89 sa dostali do novej situácie, v ktorej neboli konfrontovaní svojimi spolupútnikmi, ale ľuďmi, ktorí v podstate ani poriadne nevedeli, čo sa vtedy stalo. Počas diskusií som sa dozvedel mnohé veci, o ktorých som vôbec netušil a ktoré vyplávali na povrch práve vďaka konfrontácii medzi nimi," prezradil Michal Havran.

Večera s Havranom vysielaná 29. októbra na Dvojke sa bude venovať ochrane prírody, 5. novembra sa zameria na odideologizovanie kultúry, školstva a vedy. Diskusia 12. novembra sa pozriena požiadavku právneho štátu a posledná časť cyklu 19. novembra zhrnie, kam sa dostalo Slovensko po 30 rokoch a aký by mal byť jeho ďalší vývoj.

 

Živé vysielanie ??:??

Televízia