Vodozádržné opatrenia

Vodozádržné opatrenia

Názov projektu: Vodozádržné opatrenia RTVS Bratislava

Hlavný cieľ projektu: Vybudovanie zberného systému na zachytávanie a následné využitie zrážkových vôd

Nenávratný finančný príspevok: 75 420,02 EUR

Projekt je financovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov.


Logo operačný program kvalita životného prostredia

Operačný program kvalita životného prostredia

Logo Európske štrukturálne a investičné fondy

Európska Únia


Prílohy

informačný plagát

Živé vysielanie ??:??

Televízia