Kultúrne a prírodné klenoty pohraničia

Kultúrne a prírodné klenoty pohraničia

Názov projektu: Kultúrne a prírodné klenoty pohraničia

Opis a cieľ projektu:

Dokumentárny cyklus je venovaný kultúrno-historickým a prírodným fenoménom československého pohraničia. Témy, ktoré tvoria obsah jednotlivých dielov, sú vyberané z celého podporovaného územia  a ich spojovacou linkou je historický odkaz miest, udalostí a prírodných krás a premien času. Cyklus vykresľuje oblasť, ktorá sa úzko spája s daným pohraničím a je koncipovaný ako ucelený mediálny produkt určený obyvateľom a návštevníkom spoločného priestoru, ktorého cieľom je propagovať spoločné územie.

Na toto územie sa tvorcovia programu pozerajú cez prizmu historických udalostí a kultúrneho vývoja a pozornosť tiež venujú krajine ako prvku, ktorý kultúru a dejiny ovplyvňoval, utváral a zároveň bol ľudskými dejinami výrazne poznamenaný.

Screenshot 2023-09-06 at 14.12.21.png

Európsky fond regionálneho rozvoja


Európska Únia


Živé vysielanie ??:??

Televízia