Ľudia na hranici

Ľudia na hranici

Názov projektu: Ľudia na hranici

Opis a cieľ projektu:

Projekt Ľudia na hranici je spoločnou iniciatívou Českej televízie, Televízneho štúdia Ostrava a Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá si kladie za cieľ prispieť ku zvýšeniu atraktivity kultúrneho a prírodného dedičstva prihraničného regiónu pre jeho obyvateľov a návštevníkov, a to v celej šírke podporovaného územia. Obaja partneri spoločne vytvorili ucelený mediálny produkt, ktorý zahŕňa 12 dielov dokumentárneho cyklu venovaného prihraničnému priestoru, webovú stránku obsahujúcu videoarchív odvysielaných dielov programu, fotogalériu, informácie o projekte, jeho riešiteľoch a podpore Európskej únie a technologické riešenie, ktoré umožní sledovanie programu na mobilných zariadeniach. Toto komplexné pojatie prispeje k zvýšeniu informovanosti o prihraničnom priestore ako o kultúrne a prírodne vysoko atraktívnom regióne.

Film ponúka náhľad do oborov či profesií, vkomponovaných do tradícií regiónu a odhalí puto medzi človekom a krajinou. Jeho cieľom je pritiahnuť pozornosť k týmto oblastiam a podnietiť divákov k tomu, aby sa do týchto krásnych a zaujímavých miest sami vydali.

Screenshot 2023-09-06 at 14.12.21.png

Európsky fond regionálneho rozvoja


Európska Únia


Živé vysielanie ??:??

Televízia