Kocúrkovo (K.L.Zachar: 100)

Vhodné pre všetkých
Televízna inscenácia klasickej komédie, v ktorej sa autor vysmieva slovenskému malomeštiactvu a pranieruje odnárodňovanie slovenského zemianstva v 19.storočí.