Kocúrkovo (K.L.Zachar: 100)

Jednotka | Nedeľa 14.01.2018, Kocúrkovo


Vhodné pre všetkých

Pôvodná televízna inscenácia známej komédie Jána Chalupku.

Televízna inscenácia klasickej komédie, v ktorej sa autor vysmieva slovenskému malomeštiactvu a pranieruje odnárodňovanie slovenského zemianstva v 19.storočí.

Nájdete nás na Facebooku