Roztrhla sa hudáčkovi struna

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Hudobno-tanečný film, ktorý na MTF Dublin 1967 získal Bronzovú harfu.