Vivat Beňovský!

Nedeľa 25.02.2018


Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár

Záverečná časť dobrodružno-historického seriálu.

Siedma časť sedemdielneho dobrodružno-historického seriálu o slovenskom rodákovi, dobrodruhovi, cestovateľovi a madagaskarskom kráľovi 18.storočia. Za Móricom prichádza do Paríža jeho manželka Zuzana so synom. Patent o udelení milosti však so sebou nepriniesli. V tom čase ožíva na francúzskom kráľovskom dvore myšlienka skolonizovať ostrov Madagaskar. Omachel sa podujme na túto úlohu nahovoriť Mórica. Podarí sa mu to - Beňovský spolu so svojimi kamčatskými druhmi začne na madagaskarskej pôde budovať osadu Louisbourg. Násilnický čin dvoch členov osady ťažko poruší uzavretú dohodu - hrozí nebezpečenstvo, že madagaskarskí domorodci prekazia Beňovského zámery. Beňovský sa chce dostať z ťažkej situácie a sám previnilcov odvádza k náčelníkovi Hiavimu. Po namáhavej ceste močaristou krajinou dorazí do sídla Hiaviho, ale sám ochorie na ťažkú tropickú chorobu. Móricov príchod oživí starú legendu, podľa ktorej sa vráti potomok posledného vládcu celého ostrova a opäť zjednotí znepriatelené kmene. Beňovský prijíma ponúkanú úlohu zjednotiteľa - tým sa však definitívne postaví proti záujmom Francúzska, ktoré podniká všetky kroky, aby zlikvidovalo neposlušného guvernéra, ktorý sa stal pre Malgašov Veľkým bielym otcom. Beňovský umiera pri obrane slobody Madagaskaru.

Nájdete nás na Facebooku