Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Vivat Beňovský!

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
V. časť dobrodružno- historického seriálu.
Móric Beňovský usilovne vyučuje francúzštinu gubernátorovu dcéru Afanásiu, pričom musí šikovne, ale najmä galantne, čeliť prejavom jej náklonnosti. S predstaviteľmi miestnej honorácie zvádza šachové súboje, z ktorých získava nemalé finančné prostriedky a vzácne kožušiny, kapitál potrebný na realizáciu tajného zámeru. S pomocou gubernátorovej manželky ,ktorá v ňom vidí jedinú šancu priblížiť sa ďalekému európskemu svetu, získa štatút slobodného občana a zasnúbi sa s gubernátorovou dcérou. Zo získaných prostriedkov podplatí kapitána lode, ktorá zimuje v prístave a vypracuje podrobný plán úteku z Kamčatky.