Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Z hôr, lesov a lúk

Vhodné pre všetkých
Prechádzka lužnými lesmi a gabčíkovskými ramenami Dunaja.
Prechádzka lužnými lesmi, gabčíkovskými ramenami Dunaja, ktoré sú zo všetkých našich lesov najbohatšie na flóru a faunu. Je tu až 125 druhov vtákov, niekoľko druhov hadov a obojživelníkov, napr. aj korytnačky močiarne. Žije tu 25 druhov cicavcov, najmä srnce, jelene, diviačia zver. Rastú tu typické dreviny lužných lesov - vŕby, topole, osiky... Keď príde zima a sneh, život akoby tu ustal. Stopy zveri v snehu však prezrádzajú srnky, jazveca, líšku... Jarné povodne, slnko opäť rozvíja nový život - rozkvitne mnoho druhov kvetov, divé kačky vyvádzajú káčatká do vody, neskôr prilieta vtáctva z juhu - volavky, bociany, v hniezdach sa ozýva štebot mláďat. Prichádza leto, jeseň a kolobeh v prírode pokračuje...