Poklady sveta III. (Poklady sveta)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Nemecký dokumentárny seriál.
Podľa legendy sa sláva pútnického miesta začala vo 4. storočí.Ťava, ktorá niesla kresťanského mučeníka Menasa, sa zastavila uprostred púšte a nechcela ísť ďalej. A tak ho tam pochovali. Z Menasovho mesta sa stali Lurdy raného kresťanstva. Posvätné miesto, kde sa pútnici mali dočkať zázrakov. Tisícky slepcov, malomocných, chorých sa vlieklo po dlažbe vo viere, že už len pohľad na svätý hrob spôsobí zázrak a oni sa vyliečia. Počase mesto zhtla púšť, spod ktorej ho vyhrabali začiatkom 20. storočia nemeckí archeológovia. Níl si však nachádza cestu popod zrúcaniny a kope nový hrob. Zem pod pútnickým miestom sa drobí. Múry Abu Meny sa onedlho zrejme prepadnú.