Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Reláciu najbližšie vysielame

Život je vábny

Vhodné pre všetkých
Nostalgické spomínanie na začiatky slovenskej opery s jej poprednými spevákmi.
Nostalgické spomínanie na začiatky slovenskej opery, rozhovory s poprednými slovenskými opernými spevákmi - František Dibarbora, Mária Kišoňová - Hubová, Janko Blaho, Gustáv Papp, Margita Česányiová, Štefan Hoza, Darina Markovičová, Zlatica Livorová, Lucia Poppová, Eva Blahová, František Krištof Veselý, Helena Bartošová, Anna Hrušovská-Prosencová /profesorka spevu/.