Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Odhalená krása

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Dokumentárny film o meste Tábor.
V rokoch 1986 a 1987 Slovenská televízia vyrobila publicisticko- dokumentárny cyklus Odhalená krása. Išlo v ňom o menej známe prvky architektúry, historických detailov miest a krajinných prvkov. Všetky štyri diely natočil režisér Ivan Balaďa s kameramanom Richardom Krivdom. Jeden z dielov sa venuje aj menej známym zaujímavostiam vo vtedy ešte nám spoločných Čechách. Juhočeské mesto Tábor je domácej i zahraničnej verejnosti známy predovšetkým ako miesto bezprostredne späté s významnou kapitolou európskych dejín - s husitským obdobím. V roku 1420 tu husiti vystavali opevnené vojenské valy. Po ich porážke v bitke pri Lipanoch došlo ku zmieru husitov s cisárom Žigmundom a v roku 1437 bol Tábor vyhlásený za kráľovské mesto. Počas storočí prešiel Tábor mnohými stavebnými vývojovými premenami. Dnes je historické jadro vďaka unikátnemu systému zástavby a množstvu zachovaných pamiatok mestskou pamiatkovou rezerváciou. K najnavštevovanejším pamiatkam patrí napr. neskorogotická budova radnice, kde je umiestnená expozícia Husiti a galéria výtvarného umenia Husitského múzea Tábor. Nachádza sa tu tiež vchod do historického podzemia, o ktoré je medzi turistami veľký záujem. Prehliadkový okruh v dĺžke asi 800 m vznikol prepojením rozsiahlych pivníc mestských domov. Mimo prehliadky je však až niekoľko kilometrov týchto chodieb. Tam sa v r.1986 dostal televízny štáb a teraz je možnosť opäť vidieť výsledky jeho práce.