Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Krasové poklady Slovenska

Vhodné pre všetkých
Dokumentárny film o Slovenskom krase - Gombaseckej, Jasovskej a Ochtinskej aragonitovej jaskyni.
Dokumentárny film o Slovenskom krase - Gombaseckej, Jasovskej a Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Tieto jaskyne sú zaradené medzi svetové prírodné dedičstvo.