Krasové poklady Slovenska

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Dokumentárny film o Slovenskom krase - Gombaseckej, Jasovskej a Ochtinskej aragonitovej jaskyni.
Dokumentárny film o Slovenskom krase - Gombaseckej, Jasovskej a Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Tieto jaskyne sú zaradené medzi svetové prírodné dedičstvo.