Súčasník

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Filmové zamyslenie o našej vonkajšej i vnútornej kultúre v interpretácii Jara Filipa.