Hudobníci

Vhodné pre všetkých HD

Portrétne filmy o živote a diele slovenských hudobníkov.

Juraj Hatrík (1941) – slovenský skladateľ, pedagóg a hudobný teoretik. Od roku 1990 pedagogicky pôsobí na VŠMU, kde prednáša hudobnoteoretické predmety, a to predovšetkým hudobnú analýzu a pedagogiku. Pre budúcich pedagógov zaviedol predmet „hudobná dielňa“. Je zakladateľom a predsedom Asociácie učiteľov hudby Slovenska, na pôde ktorej založil a rozvinul tradíciu pravidelných seminárov pre učiteľov „Pedagogická Dvorana“, zameraných na rozvoj tvorivosti. Veľkú časť svojej skladateľskej tvorby venoval deťom.