Hudobníci (MIROSLAV BÁZLIK)

Vhodné pre všetkých HD
Portrét hudobného skladateľa.
MIROSLAV BÁZLIK (*12.4.1931) patrí medzi najvýznamnejších slovenských skladateľov. Cyklus elektroakustickej hudby Spektrá bol odmenený čestným uznaním v Boswile (1974), za skladbu Canticum 43 získal 1. cenu v súťaži kráľovnej Marie-José (Ženeva 1974), za oratórium Dvanásť získal Cenu Jána Levoslava Bellu (1977) a za Pastiersku baladu a Bačovskú elégiu získal cenu na Prix de musique folklorique de Radio Bratislava (1977, 1983). Bázlik je tiež aktívnym klaviristom. V rámci viacerých koncertných cyklov uviedol spamäti kompletné sólové klávesové dielo J. S. Bacha, sonáty W. A: Mozarta a L. v. Beethovena. Pre rozhlas nahral oba zväzky Dobre temperovaného klavíra J. S. Bacha.