Bratislavské miniatúry

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Dokumentárny film. Prechádzka starou radnicou v Bratislave.
Stará radnica vznikla z domu richtára , od ktorého potomkov ju kúpilo mesto a vzápätí upravilo pre účely radnice. V ďalších storočiach prešla viacerými prestavbami. Na priečelí a nádvorí radnice sa zachovali časti jednotlivých úprav z rôznych slohových období. Od roku 1868 sa budova stala sídlom mestkého múzea a archívu mesta Bratislavy . Dodnes umiestnené expozície poskytujú neopakovateľnú príležitosť oboznámiť sa s históriou mesta tam, kde sa niekoľko storočí rozhodovalo o jeho osudoch. Na základe vystavených exponátov možno hlbšie nahliadnuť do života v jeho vojnových časoch, sledovať život remeselníkov, obchodníkov, šľachty, duchovenstva, teda mešťanov i prostých ľudí, Z veže, ktorá plnila kedysi obrannú aj reprezentačnú funkciu, dnes zaznievajú v letných mesiacoch fanfárové koncerty.