Športová televízia
Športová televízia

Bratislavské miniatúry

Vhodné pre všetkých
Videodokument o umeleckých zbierkach Galérie mesta Bratislavy.
Mirbachov palác s erbom grófa Csákyho dal postaviť v rokoch 1768 - 1770 bratislavský mešťan pivovarník Spech.V dnešnej dobe sú v nej umiestnené umelecké zbierky, ktorých správcom je Galéria mesta Bratislavy. Medzi vzácne exponáty patria: portrét Márie Terézie, Štyri ročné obdobia, Braislavský hrad na obraze sv.Jána Nepomuckého, portrét bratisl.sochára Donnera, portrét jeho mecenáša grófa Imricha Esterházyho, ale aj busta kapucína od Franza Xavera Messerrchmidta, na nádvorí fontánové súsošie Tritón a Nymfa - od bratislavského sochára Viktora Tilgnera. V depozitoch galérie sa nachádzajú aj kresby archivára Bratislavy - kresliara Frescha, ktoré ju zachytili v časoch pre nás už dávno zabudnutých.