Sága rodu Forsytovcov

Sobota 20.07.2019


Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD

Anglický seriál. Adaptácia románu Johna Galsworthyho, ktorý bol za toto dielo ocenený Nobelovou cenou za literatúru.

Roky utekajú a život sa nezastavuje. Od smrti starého Jolyona Forsyta uplynulo už dvanásť rokov a o slvoo sa hlási nová generácia. Ale starší sa rozhodne nemienia vzdať života. Práve naopak. Kedy inokedy ak nie teraz nenastala chvíľa uvedomenia si skutočnej pravdy. Pravdy o tom, že na uskutočnenie životných plánov zostáva každou sekundou stále menej a menej času. Možno práve preto sa Soames príliš neobzerá na to, čo sa deje pri plnení práve toho jeho cieľa. A možno aj preto si Joylon začína všímať veci, ktoré si dovtedy takmer nevšimol...

Nájdete nás na Facebooku