Učiteľka alebo mýliť sa je ľudské

Vhodné pre všetkých
Životný príbeh učiteľky Zuzany Vaňovej.