Príroda 1997 (Mozaika krehkej rieky)

Štvrtok 12.12.2019


Vhodné pre všetkých

Prírodovedný dokument o živote v rieke Hron, s osobitým zreteľom na rybiu osádku a ekológiu rieky.

Nájdete nás na Facebooku