50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Letisko

Nevhodné do 15 rokov HD
Klasický americký thriller.
Nad letiskom zúri snehová búrka, ktorá obmedzuje jeho prevádzku. V okamihu, keď sa na štart chystá linka do Ríma, uviazne na ranveji mexické lietadlo. Medzi cestujúcimi je šialenec s bombou, ktorý je odhodlaný ukončiť svoj život. Začína sa boj s časom...