Iná hudba

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár HD Európska tvorba
Dokument mapuje začiatky a vývoj elektroakustickej hudby na Slovensku prostredníctvom niekoľkých generácií zvukových majstrov, ktorých technická invencia bola v novom procese tvorby nenahraditeľná.
Zážitok, nielen povinná pocta. Dokumentárny film Iná hudba je kolektívnym portrétom realizátorov elektroakustickej hudby niekoľkých generácii, ktorí sa stretávali na pôde rozhlasového Experimentálneho štúdia Bratislava. Nie sú to skladatelia, ale zvukoví majstri, “inžinieri v bielych plášťoch”, ktorí boli v tvorivých tandemoch so skladateľmi tou nenápadnejšou a pre verejnosť neznámou polovicou. Ivan Stadtrucker ešte na pôde televízneho Zvukového pracoviska realizoval s Iljom Zeljenkom filmovú hudbu s využitím jednoduchých tónových generátorov. Peter Janík stál pri zrode Experimentálneho štúdia a spoločne s ďalším zvukovým majstrom Jánom Backstuberom sa podieľal na oceňovaných kompozíciách zo "zlatého obdobia" štúdia na konci 60. rokov. Juraj Ďuriš a Richard Sabo sú predstaviteľmi generácie, ktorá preklenula analógovú a digitálnu éru a zároveň prekročila hranicu medzi úlohou realizátora a skladateľa. Film sa prostredníctvom príbehu Experimentálneho štúdia sústreďuje na technologický obrat v umení 20. storočia, s ktorým nástup elektronickej hudby súvisí. Skúma významy, ktoré zvuky elektronickej povahy na seba viazali, a tiež premeny týchto významov v čase. Iná hudba predstavuje málo známe fragmenty elektroakustických kompozícií doplnené o rozprávanie ich tvorcov a filmové archívne materiály, ktoré odkrývajú meniace sa predstavy o svete, spoločenské súvislosti, z ktorých elektroakustická hudba vyrastala a na ktoré reagovala. Napriek prerušenej inštitucionálnej kontinuite je odkaz Experimentálneho štúdia živý a dielo, ktoré na jeho pôde vzniklo stále rezonuje v ušiach mladých hudobníkov a nadšencov.