Zlatá brána

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Hudobný program pre deti./ Spomíname na dramaturgičku Alicu Takáčovú/