Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Takí sme boli

Vhodné pre všetkých
Režisér Ivan Teren spomína, čo bolo podnetom pre vznik televíznej filmovej tvorby. Prvým šéfom oddelenia Televíznej filmovej tvorby bol Vít Ilek, potom Peter Balga. Neskôr prišiel Borich Hochel ako vedúci skupiny pre dokumentárny film, v ktorej pracovali dramaturgičky Alta Vášová, Marína Juríčková. Po čase sa vytvoril aj samostatný útvar Teleexportu priamo pre Slovenskú televíziu, ktorý predával a kupoval našu tvorbu, posielal naše filmy na zahraničné festivaly, a tak Slovenská televízia začala získavať ceny na renomovaných filmových festivaloch/ Cannes, Dublin ,.../. Režisér Vido Horňák spomína na prácu s hercami, na hľadanie nadčasových tém, na spoluprácu s významnými literárnymi autormi, podrobne rozoberá prácu na inscenácii Mlčanie mora. Relácia vznikla pri príležitosti 40 rokov existencie Slovenskej televízie v spomienkach jej tvorcov.