Rok vo zvykosloví (Fašiangy v Rajeckej doline)

Nevhodné do 12 rokov
Dokumentárny film o fašiangových zvykoch v obciach Rajeckej doliny.