Boris a Brambor
Boris a Brambor

Cesta

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Život so zdravotným znevýhodnením.
Príprava tohoto vydania nám naozaj robila radosť. Prečo? Boli sme pri tom, keď nadácia Intenda venovala našim účinkujúcim finančný dar a bol to veľmi pekný zážitok. Výber si Intenda urobila práve na základe príbehov z našej relácie. Mali sme tak možnosť opäť sa po skoro roku stretnúť so Simonkou, ktorá je ťažko postihnutá. Nechodí, nerozpráva. Má detskú mozgovú obrnu kvadruspastickej formy s poruchou reči. S okolitým svetom, rodinou, kamarátmi a známymi komunikuje pomocou počítača, prostredníctvom internetu, alebo písomne perom na papier. Znovu sme navštívili aj Vierku, ktorá trpí svalovou atrofiou a nikdy nebude chodiť. Po roku sme sa vrátili aj ku študentke Katke, ktorá žije s diagnózou detskej mozgovej obrny. Nadácia Intenda sa rozhodla týmto dievčatám trošku pomôcť a finančne ich podporiť . A tak naša návšteva u protagonistiek bola o to veselšia. V druhej časti sa pozrieme na dosť netypický úkaz u nás - Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, ktoré je bezbariérové a to kvôli jedinému študentovi Tomášovi, ktorý trpí svalovou dystrofiou. Škola sa mu snaží uľahčovať pobyt v škole a postupne postavila vonkajšiu rampu a výťah. Žiaci sa snažia tiež Tomášovi pomôcť a sami pečú koláče, ktoré predávajú v školskom bufete a získavajú tak peniaze na prestavbu školy . Riaditeľ má množstvo nápadov ako študentov viesť k správnym hodnotám v živote a na žiakoch sa to