Muška Svetluška

Detský program Európska tvorba
Animovaný seriál.
Večerníčkový seriál pre najmenších. Ako neposedný zajačik zablúdil v lese a Svetlkuška mu priviedla na pomoc jeho mamu. V jednej zajačej rodine mala mamka starosti so svojim synčekom. Bol ako živé striebro, vždy niekam odbiehal. Raz, keď všetci v chalúpke spali, sa vybral sám do lesa. Po ceste stretol malú žabku skákajku a hneď sa začali naháňať. Aj keď bol zajačik rýchly, žabku chytiť nevedel. Dostal sa veľmi ďaleko od domčeka a nevedel sa vrátiť speť. Ešte šťastie, že okolo letela Muška svetluška a priviedla zajačikovu mamku, ktorá si unaveného synčeka odviedla domov.