Bola raz jedna opera

Detský program Audio komentár

Príbehy o opere a jej tvorcoch očami malého ryšavého chlapca, ktorý k nám zavítal z ďalekých svetov.

Príbehy o opere a jej tvorcoch - očami malého ryšavého chlapca z končín ďalekých svetov - v Hoffmannových poviedkach Jacquessa Offenbacha.