Športová televízia
Športová televízia

Stretnúť človeka

Vhodné pre všetkých
Televízne stretnutie detí so spisovateľom Vincentom Šikulom.
Moderátor Ľubo Gregor ml. a deti spovedajú spisovateľa: "ako sa píše kniha, ... čím by chcel byť, keby sa ešte raz narodil,... čo napísal pre deti?" ... V. Šikula hovorí o tom, ako ho inšpirovali deti a žiaci, ktorých učil na ĽŠU, ale aj jeho strýcovia a dedina, v ktorej vyrástol, ako písal knižku Prázdniny so strýcom Rafaelom, a neskôr : Ďuro pozdrav Ďura, O modrom kohútikovi, a pod. Od detstva mal rád knižky, a keďže sa mu "málilo", čo našiel v dedinskej knižnici, rozhodol sa písať sám...