Svetové dedičstvo UNESCO na Slovensku

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD Európska tvorba
Dokumentárny film
Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec predstavuje typ dedinského sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí s nenarušenou zástavbou zrubových domov uprostred tradične využívanej krajiny s poliami a pasienkami. Je to v rámci karpatského regiónu najlepšie zachované sídlo svojho druhu. Od roku 1993 je zapísaná do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.