Ich vášňou bola voda - Z dejín potápania na Slovensku

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Dokumentárny film, ktorý mapuje aktivity slovenských potápačov od 50. rokov až po súčasnosť. Dokumentárny film o ľuďoch, ktorých vášňou sa stala voda...
Dokumentárny film v historických súvislostiach mapuje aktivity slovenských potápačov od 50. rokov až po súčasnosť. Jeho súčasťou sú aj archívne dokumenty z expedícií, prác potápačov pod vodou, z odkrývania jaskýň, výskumov riek a tatranských plies... Film poukazuje aj na problémy a ťažkosti, ktoré museli v minulosti prekonávať priekopníci tohto športu u nás, aké prekážky, a to nielen technické, museli pri svojich cestách, výskumoch a ponoroch zdolávať. Dokumentárny film je určený širokej verejnosti. Jeho zámerom je objektívne podať svedectvo o ľuďoch a udalostiach, ktoré sa zapísali ako historické medzníky v dejinách potápania u nás. Zachytáva roky neprajné pre tento šport, najmä v minulom režime, ktorý bránil cestovaniu a slobode pohybu, Poukazuje na ťažkosti, z pohľadu súčasnej generácie mladých dnes už nepredstaviteľné, ktoré však nedokázali ani v našom suchozemskom prostredí zastaviť rozvoj toho, čo započal Jacques Yves Cousteau - spoznávaniu sveta pod vodou. V súčasnosti sa potápanie, ktoré má čoraz viac fanúšikov a obdivovateľov, posúva do inej dimenzie. Nielen potápačská technika a výstroj sa každým rokom vyvíjajú a modernizujú, ale aj potápačské aktivity sa komercionalizujú a nedajú sa vôbec porovnávať s obdobím, kedy dnes už nestori potápania sa ponárali pod vodnú hladinu.