Mať tak o koliesko viac

Vhodné pre všetkých
V roku 1931 Mr.Butement a Mr. Pollard, dvaja anglickí džentlmeni skonštruovali radar, ktorý pracuje viac-menej na " netopierom" princípe. Len namiesto piskľavého zvuku vysiela elektromagnetické vlny, ktoré sa spoľahlivo odrážajú od sledovaných predmetov... Pomocou radaru sa sledujú lety lietadiel, plavby lodí, radar používajú meteorológovia, geológovia, kartografi aj archeológovia, dokonca aj šoféri sa musia mať pred radarom na pozore.