Zelený zázrak

Vhodné pre všetkých

Prírodovedný dokument o zaujímavostiach podvodnej ríše ramien Dunaja v oblasti Gabčíkova.