Tour de France 2022
Tour de France 2022

Osobnosti náboženského života (Páter Štefan Horváth)

Vhodné pre všetkých
Portrét o pátrovi Štefanovi Horváthovi, o jeho láske k Bohu, prírode a horolezectvu.