V prúde

Vhodné pre všetkých

Flóra a fauna v okolí vodného diela Gabčíkovo-Nagymáros.