Hľadanie stratených svetov

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Rozprávanie Pavla Dvořáka o dramaticko živote Juraja Otlíka, hrdinu protitureckých vojen,
Dramatický život Juraja Otlíka, hrdinu protitureckých vojen, brigádneho generála Františka II. Rákociho, ktorý prežil dve stavovské povstania a ako jeden z mála aj Prešovský krvavý súd, nemilosrdného generála Caraffu. Film rozpráva o Otlíkovom hrdinstve a odhodlaní, ktoré sa prejavilo nielen v dramatických bojoch, ale aj v jeho neústupčivosti, keď odmietol prestúpiť na katolícku vieru a v čase tvrdej rekatolizácie dokázal vybudovať nový kostol v Horných Ozorovciach, ktorý slúži až do dnešných čias.