Hľadanie stratených svetov

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD Európska tvorba
Filmové rozprávanie Pavla Dvořáka
Príbeh o husitskej kapitole našich dejín. Desaťročia bola doménou schém. Film sa pokúsi dať jej konkrétny rozmer.