Strigôňove prázdniny

Detský program Európska tvorba
Animovaný seriál o karpatskom strigôňovi a jeho vnučke.