Strigôňove prázdniny

Detský program
Animovaný seriál o karpatskom strigôňovi a jeho vnučke.
Animovaný seriál večerníčkov o karpatskom strigôňovi a jeho vnučke, malej dievčičke. Spoločne prežívajú čarovné prázdniny plné rozprávkových stretnutí.