60 rokov s Mariánom Vargom

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
Spomíname na Mariána Vargu hudobným dokumentom.
Jedna z najvýznamnejších osobností súčasnej slovenskej hudby, Marián Varga oslávi 29. januára 2007 šesťdesiat rokov. Reprezentuje ten typ hudobníka, ktorý svojím dielom určuje aj širšie ako výlučne umelecké súradnice. Jeho schopnosť zaujímať stanoviská k spoločenskému dianiu ho radí medzi popredných slovenských intelektuálov. Navyše účinkovanie Mariána Vargu na scéne slovenskej hudby má neustále príťažlivý charakter. Strihový program je zložený z piesní a kompozícií Mariána Vargu, ktoré sa v archívoch STV zachovali. Program má podobu samotným autorom uvádzaného diela, kde medzi jednotlivými skladbami sú umelcove vstupy komentujúce dobové i tvorivé súvislosti za ktorých nahrávky vznikali.