Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Čo nezmazal ani čas

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Umelecký dokument o živote a tvorbe spisovateľa, básnika, historika a mysliteľa Mikuláša Dohnányho.
Tento dokument vznikol v cykle dokumentov Čo nezmazal ani čas, ktorý pripravovala Slovenská televízia štúdio Košice. Snažili sme sa v nich prezentovať styčné body života a tvorby našich najvýznamnejších literátov. V dokumente je historický fakt prezentovaný úryvkami z diel, listami a spomienkami konfrontovaný s dnešným pohľadom, či už literárnych vedcov, alebo aj lekára. Dokument o Mikulášovi Dohnánym v sebe nesie prvky edukatívnosti a tým sa snaží osloviť najmä študujúcu mládež. Nesie v sebe aj prvky estetické, či už ide o prezentovanie diela slovom alebo pokus o jeho zachytenie poetickým obrazom, čím sa snaží osloviť náročného diváka umeleckých programov.