Športová televízia
Športová televízia

Výtvarná výchova (O papieri)

Výchovno-vzdelávacie vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov
Hráme sa s papierom a čo z toho vznikne. Animované vzdelávanie pre deti.