Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Martin Ťapák

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Dokumentárny film, ktorý mapuje súhrnný, pravdivý pohľad na život a dielo herca, choreografa, režiséra MARTINA ŤAPÁKA.
Martin Ťapák je výraznou osobnosťou kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. Je označovaný za jedného z najlepších slovenských režisérov 60. až 80 rokov. Avšak jeho tvorivé obdobie je oveľa širšie a zahŕňa roky 1945 až 2000. Vytvoril okolo100 filmov, pri väčšine ktorých bol okrem režiséra aj autorom námetu a scenára. Film, ako relatívne najmladšie umenie, je rovnako najzložitejšie ako najmasovejšie. Veľmi dôležitým a tiež neobyčajne silným prvkom je jeho ideový a umelecký vplyv pri tvorbe názorov, estetického vkusu i duchovnej kultúry miliónov ľudí. Pre tvorbu Martina Ťapáka je charakteristický invenčný, prepracovaný prístup, ktorý so sebou nesie výraznú umeleckú hodnotu, ale dokáže zároveň osloviť široké spektrum divákov. A v tomto bol Martin Ťapák jedinečným majstrom. Niektoré jeho diela sú nielen cenené kritikou, ale zároveň obdarené neutíchajúcim diváckym záujmom, o ktorom svedčia pravidelné, každoročne sa opakujúce reprízy jeho diel v televízii. Najmä počas vianočných sviatkov zabáva a rozosmieva stále nové a nové generácie divákov. Jeho filmy zobrazujú to, ako naši predkovia žili, pracovali, radovali sa, oslavovali i smútili. Máme možnosť poznávať zvyky, folklór, tance a ľudí z už skoro zmiznutého sveta našej dediny, život jednoduchého slovenského ľudu, ktorý je neoddeliteľne spätý s prírodou a so svojimi dávnymi, dnes už takmer zabudnutými obyčajmi.