Konzervy času

Nevhodné do 7 rokov HD Európska tvorba
Život očami filmových amatérov.Dokumentárny seriál mapujúci slovenskú históriu prostredníctvom domácich rodinných archívov.
Dokumentárny film je filmovou spomienkou režiséra Šimona Ondruša na starého otca, Alexandra Trizuljaka. Jeho snahou je sprítomniť dávno zabudnuté časy, ktoré v povojnovom svete znamenali osudové momenty a 0zlomové situácie pre ľudí rozhodnutých žiť v kontraideáloch smrti, utrpenia, beznádeje a nekonečného šialenstva. Reálna vízia víťazstva nad konečnosťou sa paradoxne ukrýva v bohatej matérii, ktorú po sebe nadaný tvorca spolu s jeho manželkou zanechal. Od detí, vnukov, pravnukov, sôch, kresieb, zákulisných rozporov cez 8mm filmy, denníky, dohady až po zabudnuté trápenia a mýty. Myšlienkový sťažeň filmu dominuje v perspektíve ideálu tvorivého myslenia ktoré buduje, „boduje“ a s každým dotykom radikálne mení človeka vzpriameného na tvorivú bytosť, ktorá síce čerpá zo života sveta koľko potrebuje, lež v akte dávania nepozná hranice. Samostatnou líniou je „nehercom“ čítaný denník Alexandra Trizuljaka, ktorý je hlavnou dominantou a stavebným materiálom pre tému filmu. Ďalšiu časť tvorí výpoveď Evy Trizuljakovej, ktorá akoby komentovala po 50 rokoch čo sa dialo v tej dobe. Medzi nimi sa pohybuje komentár vnuka, režiséra filmu ktorý dopĺňa informácie a niektoré témy posúva ďalej. Hlavným materiálom filmu sú však rodinné filmové archívy...