Športová televízia
Športová televízia

Obrazy zo života Martina Luthera

Vhodné pre všetkých Audio komentár HD
Dokumentárny film.
Sú osobnosti, ktoré svojim životom ovplyvnia dobu a celý neskorší vývoj. Stopy jednej z nich sú dodnes veľmi zreteľné a jej dedičstvo ovplyvnilo myslenie celého kresťanského sveta. Dokumentárny film venovaný životu a dielu reformátora Martina Luthera (1483-1546). Účinkujú: Miloš Klátik, Juraj Bándy, Sonke Frost, Paulina Richter.